Skup złomu w Chorzowie

Skup złomu w Dąbrowie Górniczej

Skup metali kolorowych

Skup aluminium

Skup ołowiu

Skup cynku 

Ołów jest jednym z najdawniej użytkowanych metali w historii ludzkości. Znano go już prawie 5000 lat p.n.e. w Egipcie i na Kaukazie, a 3000 lat p.n.e. w Chinach. Górnictwo rud ołowiu na Cyprze, Sardynii i w Hiszpanii datuje się również na 3000 lat p.n.e. Początki eksploatacji złoża Rio Tinto na Półwyspie Iberyjskim to 2300 lat p.n.e. Za czasów rzymskich nastąpił silny rozwój górnictwa a tym samym zastosowań ołowiu m. in. do produkcji rur wodociągowych, naczyń, wyrobów z ceramiki. Ołów wykorzystywano także w malarstwie, winiarstwie czy druku.  

Kolejne ożywienie popytu na ołów nastąpiło pod koniec średniowiecza wraz z postępem w produkcji amunicji i w drukarstwie (produkcja czcionek drukarskich).

Współcześnie ołów cieszy się szerokim zastosowaniem m. in. do produkcji płyt akumulatorowych, osłon kabli elektrycznych, stopów oraz środków antykorozyjnych. Jeszcze w XX wieku ołów był dodawany do benzyny w celu zlikwidowania stuków w silnikach. Dokładnie do benzyny dodawano tetraetyloołów, który zapobiegał stukom silnika spowodowanym nierównomiernym spalaniem mieszanki paliwowej. Stuki silnika osłabiały jego moc i przyspieszały proces zużycia co z czasem prowadziło do uszkodzenia tulei cylindrów i głowicy silnika. Dodatek pozbawionego smaku, koloru i zapachu związku ołowiu rozwiązywał problem ale kosztem środowiska naturalnego. Niektórzy nadają mu charakter surowca strategicznego, mimo zagrożeń ekologicznych związanych z procesem jego produkcji i użytkowaniem.

 

 

Ołowica

 

Ołów nie ma takiej wartości czy połysku jak złoto lub srebro z którym bardzo często występuje w przyrodzie ale jest pierwiastkiem powszechnie występującym w skorupie ziemskiej. Jest miękki kowalny i łatwy do obróbki a jego temperatura topnienia jest stosunkowo niska i wynosi ok 330 stopni Celsjusza. Rzymianie uzyskiwali bardzo duże ilości ołowiu przy okazji produkcji srebra i potrafili go spożytkować. Jednak ołów podobnie jak inne pierwiastki ciężkie jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego a to jak silne są objawy zatrucia zależy od rodzaju i czasu ekspozycji na jego działanie. Ołów gromadzi się w organizmie i atakuje obwodowy oraz centralny układ nerwowy. Wśród objawów zatrucia ołowiem możemy wyróżnić:

  • neuropatia (utrata czucia w kończynach i ich paraliż),
  • bóle brzucha,
  • bezsenność,
  • letarg lub nadaktywność,
  • napady drgawek i śmierć. 

Szczególnie podatne na negatywne działania ołowiu są dzieci do dwunastego roku życia. Badania wykazały bezpośredni związek pomiędzy pomiędzy ekspozycją na ołów występujący w środowisku a problemami z nauką, adhd i zachowaniami aspołecznymi u dzieci i nastolatków.

Niektórzy historycy upadek Cesarstwa Rzymskiego wprost wiążą ze szkodliwym działaniem ołowiu na organizmy Rzymian. Używali oni bowiem ołowiu do dwóch podstawowych celów: produkcji rur wodociągowych oraz naczyń do gotowania i przechowywania potraw.      

 

  

 

Rudy ołowiu

 

Istotne znaczenie z punktu widzenia ekonomiki produkcji ołowiu ma cykliczność jego obiegu w gospodarce, wynikająca z możliwości odzysku ze źródeł wtórnych, przede wszystkim złomu. Ważną rolę w pozyskiwaniu ołowiu odgrywają również źródła pierwotne czyli samodzielne złoża jego rud lub innych, w których obecne są jako kopalina współwystępująca lub towarzysząca. Do głównych minerałów ołowiu należą: galena, bulanżeryt, burnonit, cerusyt i anglezyt.

Ze względu na skład mineralny możemy wyróżnić cztery rodzaje rud ołowiu:

  • monometaliczne,

  • ołowiowo-cynkowe,

  • ołowiowo-srebrowe,

  • polimetaliczne 

W Polsce ołów pozyskiwany jest głównie ze złóż rud Zn-Pb, których kopalnictwo ma wielowiekową tradycję. Obejmowało ono niegdyś zachodnią część zagłębia śląsko-krakowskiego. Począwszy od XIII wieku nastąpił jego rozwój w rejonie wschodnim: w okolicach Bolesławia i Olkusza, oraz w południowym: w niecce chrzanowskiej i północnym: w obszarze Zawiercia i Ogrodzieńca. 

 

 

Cena ołowiu w skupie

 

Jeśli spojrzymy na historyczny wykres cen ołowiu na giełdach światowych to możemy zauważyć, że jego cena wahała się od 1000 dolarów za tonę do nawet 4000 dolarów za tonę w ostatnich 15 latach. W ostatnim czasie notowania ołowiu są dość stabilne i jego cena oscyluje w granicach 2000 dolarów za tonę. Cena złomu ołowiu na skupach metali kolorowych waha się od 4 zł/kg do 6 zł/kg. 

Firma FEMONI skupuje złom ołowiu zarówno w postaci ołowiu zanieczyszczonego jak również ołowiu czystego (pokablowego). Aktualne ceny skupu złomu ołowiu dostępne są w zakładce "Cennik" 

       

 

SKUP OŁOWIU

FEMONI - skup złomu metali kolorowych

Email: biuro@skupmetali.org.pl

Tel: 576 488 940