Skup złomu w Chorzowie

Skup złomu w Dąbrowie Górniczej

Skup metali kolorowych

Skup aluminium

Skup ołowiu

Skup cynku 

Aluminium (z łaciny aluminium) zwane również glinem jest metalem należącym do 13 grupy układu okresowego. Jest trzecim najpowszechniej występującym metalem w skorupie ziemskiej. W przeciwieństwie do miedzi, żelaza czy brązu aluminium zostało odkryte późno, bo dopiero w XIX w. Co do autora odkrycia tego pierwiastka źródła są rozbieżne. Jedni podają, że był nim Friedrich Wohler a inne, że Hans Oersted. Niezależnie od tego jak było naprawdę aluminium wdarło się w życie codzienne współczesnego człowieka i przyczyniło się do przełamania wielu barier technicznych.

Od samego odkrycia aluminium w 1825 roku do jego pierwszego zastosowania w życiu codziennym minęło niespełna 30 lat. Pierwsze wykonane z tego metalu przedmioty były używane przez możnych tego świata i miały świadczyć o szczególnej roli ich właścicieli w społeczeństwie. Dla syna Napoleona III została wykonana piękna grzechotka. Dla samego Napoleona wykonano pierwszą zastawę stołową z aluminium, która została użyta w 1855 roku w czasie przyjęcia na cześć króla Syjamu przebywającego wówczas w Paryżu. Warto tutaj dodać, że podczas tego przyjęcia aluminiowej zastawy używali jedynie cesarz, król i ich małżonki, natomiast mniej znamienici goście spożywali posiłki na szczerozłotej zastawie stołowej.

        

 

Rys historyczny

 

Aluminium pomimo tego, że zostało tak późno odkryte a może właśnie dlatego w ciągu niespełna 180 lat stało się niekwestionowanym liderem w ilości zużycia tego metalu w przemyśle. Przyjrzyjmy się krótkiemu rysowi historycznemu.

W roku 1825 duński fizyk Oersted w wyniku potraktowania amalgamatem potasowym chlorku aluminiowego otrzymał pierwsze drobiny metalicznego proszku aluminium. Dwadzieścia lat później Wohler uzyskał pierwszą porcję litego aluminium, na podstawie której był w stanie określić podstawowe właściwości fizyczne nowego metalu. Okazały się one na tyle zaskakujące i fascynujące, że w 1854 roku Deville, po ulepszeniu metody Wohlera rozpoczął produkcję metalu, którego ówczesna cena przewyższała kilkaset razy cenę złota! Dalsze ulepszenia technologii doprowadziły do produkcji ok. 15 ton aluminium w 1885 roku przy szybkim obniżeniu kosztów. Opatentowanie metody elektrolizy tlenku aluminiowego w stopionych solach przy jednoczesnym opatentowaniu przez Bayera metody masowej produkcji tlenku aluminium z boksytów, stanowiło przełom technologiczny. W efekcie tego nastąpił drastyczny spadek cen aluminium tak znaczny, że stało się ono konkurencyjne w stosunku do innych materiałów w zastosowaniach na skalę masową. W latach 90-tych XIX wieku produkcja aluminium liczona początkowo w tonach po kilku latach osiągnęła tysiące ton rocznie. Takie ogromne tempo wzrostu utrzymywało się aż do lat 60-tych XX wieku. Później tempo przyrostu produkcji i zużycia spadło, choć nadal pozostaje wyższe niż innych metali , a średnioroczne przyrosty produkcji aluminium istotnie przekraczają średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego. Na przełomie XX i XXI wieku zużycie przekroczyło 31 mln. ton. Natomiast produkcja aluminium pierwotnego wynosiła 24 mln. ton. Różnicę między zużyciem a produkcją w ilości 7 mln ton pokrywał recykling aluminium.              

 

  

 

Użytkowe cechy aluminium

 

Jedną z najważniejszych zalet aluminium jest jego lekkość. Jest to materiał trzykrotnie lżejszy od stali, miedzi czy cynku i jeszcze bardziej od cyny, srebra i złota przy niewiele gorszych od tych metali właściwościach wytrzymałościowych. Cechuje się również wysoką odpornością na korozję atmosferyczną (pasywacja aluminium), porównywalną z metalami szlachetnymi oraz świetną przewodnością właściwą. Aluminium dzięki bardzo dużej podatności na przeróbkę plastyczną pozwala na tyle łatwo modyfikować strukturę, że osiąga właściwości mechaniczne lepsze od stali, zachowując wysoką zdolność akumulacji energii odkształcania. Cecha ta ma niebagatelne znaczenie w konstrukcjach środków transportu gdyż zasadniczo wpływa na poprawę bezpieczeństwa pasażerów i przewożonych towarów. Biorąc pod uwagę umiarkowaną cenę aluminium, olbrzymie potencjalne zasoby i dużą skuteczność procesów recyklingu łatwo można dojrzeć oczywiste przyczyny tak zawrotnej "kariery" aluminium.

Ważną cechą aluminium jest jego uniwersalność. Jest ono stosowane w bardzo wielu gałęziach gospodarki i techniki. Dzięki temu nie grozi mu znalezienie się w grupie materiałów niszowych, których powodzenie zależy od od sukcesu komercyjnego danej niszy i wahań koniunkturalnych na rynku metali. Pomimo stałego wzrostu produkcji rozkład zużycia aluminium w różnych obszarach zastosowań jest w miarę stabilny i na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat zmiany w udziałach procentowych głównych odbiorców aluminium są niewielkie. Ta uniwersalność oraz równomierna ekspansja w różnorodne obszary życia jest kolejną przesłanką świadczącą o tym, że aluminium jest ciągle metalem o dużym potencjale. 

 

 

 

Zastosowanie aluminium

 

Największym obszarem zastosowań aluminium oraz jego stopów jest produkcja środków transportu. Szczególna rola przypada tu lotnictwu, któremu aluminium towarzyszy od samego początku. Już w 1903 roku bracia Wright skonstruowali samolot typu "Flyer", który mógł się wzbić w powietrze dzięki zastąpieniu w nim ciężkiego żeliwnego bloku silnika spalinowego znacznie lżejszym blokiem wykonanym ze stopu aluminium. Przez kolejne dziesięciolecia lotnictwo rozwijało się przy stałym wzrastającym udziale aluminium. Pod koniec XX wieku udział aluminium w samolotach stanowił już 80%. Pomimo tak dużego udziału stopów aluminium w budowie samolotów przemysł ten zużywa jedynie nikły ułamek globalnej produkcji aluminium i nie ma znaczącego wpływu na kształtowanie się koniunktury w przemyśle aluminiowym.

Znacznie większe znaczenie ekonomiczne ma zastosowanie aluminium w przemyśle budowy środków transportu drogowego, wodnego i kolejowego. Powszechne wykorzystanie aluminium w tych branżach w istotny sposób podnosi ładowność użyteczną, zmniejsza obciążenia środowiska i zużycie paliwa oraz poprawia komfort poprzez wytłumienie hałasu i wibracji. 

Aluminium od dawna stosowano w budowie samochodów, jednak to w ostatnich dziesięcioleciach znacząco wzrósł jego udział masowy. W 1995 r. w samochodzie osobowym występowało 71 kg aluminium natomiast już w 2015 jego udział wzrósł do 200 kg przy zmniejszeniu całkowitej masy samochodu z 1085 kg do 826 kg. Wprowadzenie tego metalu do konstrukcji samochodów daje wymierne korzyści nie tylko w całkowitym ciężarze samochodu ale także wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.

Ciężar własny pojazdu ma szczególne znaczenie w szybkim transporcie szynowym gdzie przemieszczane masy są duże. Zastosowanie aluminium w szybkiej kolei francuskiej (TGV Duplex) pozwoliło na obniżenie masy całego zestawu o 12% i zwiększenie liczby przewożonych pasażerów o 40%.Powszechne stosowanie aluminium we współczesnych konstrukcjach tramwajów przyniosło dwukrotne zmniejszenie zużycia energii przez te pojazdy przy jednoczesnej poprawie innych parametrów eksploatacyjnych. 

Stopy aluminium z magnezem powszechnie są również stosowane w przemyśle morskim do budowy statków, zwłaszcza do budowy tzw, statków szybkich. Statki te rozwijając prędkość powyżej 35 węzłów, korzystają z efektu obniżenia oporu ruchu po przekroczeniu pewnej  prędkości progowej. Dzięki temu stają się ekonomicznym i szybkim środkiem transportu, konkurencyjnym zarówno dla transportu lądowego jak również powietrznego.

Aluminium dzięki swojej odporności na korozję, lekkości i trwałości znajduje również zastosowanie w przemyśle budowlanym. Aluminiowe stopy są wykorzystywane w systemach elewacyjnych i stolarce aluminiowej. 

Podobnie, pod względem ilości, jak w budownictwie zapotrzebowanie na aluminium występuje w przemyśle opakowań. Co roku ponad 6 milionów ton produkowanego aluminium przeznaczane jest na te cele. Folia aluminiowa o różnej grubości znajduje zastosowanie do pakowania wyrobów spożywczych farmaceutyków, kosmetyków i chemikaliów. Rocznie ponad 100 miliardów aluminiowych puszek na napoje, pojemników na dezodoranty i lekarstwa trafia do rąk konsumentów na całym świecie. 

Kolejnym obszarem, w którym aluminium znalazło zastosowanie jest przesył energii elektrycznej. To jeden z ważnych obszarów techniki generujących popyt na wysoko przetworzone stopy aluminium. Ostatnie lata przyniosły zapotrzebowanie na monometaliczne przewody energetyczne drugiej generacji, charakteryzujące się zwiększoną zdolnością przewodzenia.   

Aluminium i jego stopy są również wykorzystywane jako tworzywo części konstrukcji i maszyn, poczynając od przemysłu zbrojeniowego, poprzez urządzenia służące do rekreacji i wypoczynku, aż po sprzęt gospodarstwa domowego i przedmioty codziennego użytku. Nie sposób wymienić wszystkich dziedzin, w których aluminium znalazło zastosowanie, ale powszechność i codzienność naszych spotkań z tym metalem świadczą o kapitalnej roli, jaką odgrywa on we współczesnej cywilizacji. Nic nie wskazuje na to aby rola ta miała ulec osłabieniu.   

    

                

 

Cena aluminium w skupie

 

Ceny aluminium na giełdach światowych w ostatnim 15-leciu wahały się od 1300 USD/tonę do 3350 USD/tonę i w tym zakresie cenowym porusza się cena tego metalu. W chwili obecnej tj. początek 2021 roku cena aluminium na giełdzie porusza się w przedziale cenowym na poziomie od 1900 USD/tonę do 2100 USD/tonę. 

Ceny skupu złomu aluminium na złomnicach uzależnione są od rodzaju materiału jaki chcemy sprzedać. Profesjonalne skupy aluminium dzielą bowiem aluminium już na etapie jego pozyskania. Wyróżniamy następujące rodzaje złomu aluminium:

  • aluminium plastyka,
  • aluminium odlew, 
  • aluminium puszki,
  • aluminium energetyczne (sektor i linka),
  • aluminium spożywcze,
  • aluminium felga,
  • aluminium profil (kolor, czysty)
  • aluminium offset,
  • aluminium wióry.

Każdy z powyższych sortów aluminium ma inną cenę skupu. Na cenę ma wpływ nie tylko rodzaj aluminium jaki chcemy sprzedać ale również ilość jaką dysponujemy.

Firma FEMONI zaprasza do zapoznania się z naszym cennikiem skupu aluminium dostępnym na naszej stronie i zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 

 

SKUP ALUMINIUM

FEMONI - skup złomu metali kolorowych

Email: biuro@skupmetali.org.pl

Tel: 576 488 940